top of page
logo-web-utensirkel.png

personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Indal Forest Retreat (IFR) samler inn og behandler personopplysninger. Det er Elin Enger som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av IFR. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. IFRs behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

 

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

 

VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre gjester (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv kan endre ved å kontakte IFR.

Opplysninger vi registrerer er navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelt postadresse (til fakturering) Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – BRUK AV TREDJEPART

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor IFR.

Det kan imidlertid være at vi i noen sammenhenger deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis Facebook eller Google – se punkt om informasjonskapsler. Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i utgangspunktet være samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert vil alltid være kjent med vår utlevering. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

 

INFORMASJONSKAPSLER (Cookies) og pixels

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner og gi oss informasjon om generell bruk av vårt nettsted.

Informasjonskapsler blir brukt til analyser og markedsføring, og vil også innebefatte bruk av samarbeidspartnere. Pixel er en kode på vår nettside som gjør det mulig å registrere konverteringer via annonser på nett. Hensikten med dette er å kunne tilpasse vår eksterne annonsering basert på våre brukeres faktiske interesser, slik at vi kan være relevante for vår brukergruppe. Vi bruker per i dag Google Analytics til disse analyse- og markedsføringsformålene.

Ved å bruke våre vår nettside godtar du bruken av informasjonskapsler og pixels.  Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold. Her kan du også velge å ikke akseptere informasjonskapsler. Se nettleserens egen hjelpeside for innstillinger for dette.

E-post og SMS-markedsføring skjer kun hvis det er gitt spesifikt samtykke.

 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE OG SLETTING

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. IFR sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, og senest etter 6 måneder, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

 

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse relax@forestretreat.no

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse relax@forestretreat.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

 

Sist endret: 01.05.2022

bottom of page